Pamaldų tvarka 2018 m.

PAMALDOS KAIMELIO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Rugsėjo mėn. sekmadieniais:

02d.Sekm. Šv.Mišios – 10:00 val.

09d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val. 

16d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

22d.Šešt.  Šv. Mišios – 18:00 val.

23d.Sekm. Šv. Mišių nebus dėl vykstančio popiežiaus vizito Lietuvoje

30d.Sekm. Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

Pamaldų tvarka Spalio mėn. sekmadieniais:

07d.Sekm. Šv.Mišios – 10:00 val.

14d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val. 

21d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

28d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

PAMALDOS SUDARGO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Rugsėjo mėn. sekmadieniais:

02d.Sekm. Šv.Mišios – 12:00 val.

09d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val. 

16d.Sekm.  Šv. Mišios – 08:30 val.

22d.Šešt.  Šv. Mišios – 16:00 val.

23d.Sekm. Šv. Mišių nebus dėl vykstančio popiežiaus vizito Lietuvoje

30d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

Pamaldų tvarka Spalio mėn. sekmadieniais:

07d.Sekm. Rožančinės atlaidai. Šv.Mišios – 12:00 val.

14d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val. 

21d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

28d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

 Pamaldų tvarka 

  • Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos 10 val.
  • Atlaiduose, šventėse ir rekolekcijose Šv. Mišios aukojamos 10val. arba 10 val. ir 12 val.
  • Pirmadieniais Šv. Mišių nebūna

Nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 17 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 18 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Dėl Krikšto sakramento prašome kreiptis pas kunigą mėnesiu prieš !!!
Krikšto tėvai turi būti ne jaunesni kaip 16 metų, pavyzdingi katalikai, krikštyti Katalikų
Bažnyčioje, priėmę Atgailos, Šv. Komunijos, Sutvirtinimo sakramentą.
Krikšto tėvai, gyvenantys kartu turi būti priėmę Santuokos rsakramentą.
Sužadėtiniai dėl Santuokos Sakramento turi kreiptis j parapijos kleboną prieš tris, mėnesius!!!

Primenu, kad advente ir gavėnioje nekrikštijama ir netuokiama.

Kaimelio par. Klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas Klebonijos tel. 8-345-62212 , mob. Tel. 8-68784371 Aušros 4 Kiduliai Šakių raj.  LT – 71404