Kalėdojimo tvarka 2017m.

2017m. kaimelio parapijos klebonas kun. Zenonas Stepanauskas lankys parapijiečius(kalėdos) tik kaimuose.

Už Kidulių miestelio gyventojus bus aukojamos Šv. Mišios pagal gatves.

Parapijiečių lankymo tvarka:

Sausio mėnuo:

9d. pirm. – Žygėnų kaimas, nuo 10val.

12d. ketv. – Žygėnų kaimas

16d. pirm. – Voverių kaimas

18d. treč. – Voverių kaimas

19d. ketv. – Voverių kaimas

23d. pirm. – Voverių kaimas

25d. treč. – Kėpštų, Zuikynės kaimai

26d. ketv. – Aleksandravos kaimas

30d. pirm. – Degėsių, Jakaičių kaimai

Vasario mėnuo:

1d. treč. – Sutkių, Bunikių, Bunikėlių kaimai

6d. pirm. – Papiškių kaimas

8d. treč. – Bunikių kaimas (prieš tiltą)

9d. ketv. – Bunikių kaimas (už tilto)

13d. pirm. – Palankinės kaimas

15d. treč. – Kukarskės kaimas

20d. pirm. – Pervazninkų, Limantų, Bunikių kaimai

22d. treč. – Karališkių kaimas(pirma linija)