Pamaldų tvarka 2024 m.

PAMALDOS KAIMELIO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Birželio mėn. sekmadieniais:

23d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

30d.Sekm. Marijos apsilankymo pas Elžbietą atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

Pamaldų tvarka Liepos mėn. sekmadieniais:

7d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

14d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

21d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

28d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

 

PAMALDOS SUDARGO BAŽNYČIOJE: 

Pamaldų tvarka Birželio mėn. sekmadieniais:

23d.Sekm. Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

30d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

Pamaldų tvarka Liepos mėn. sekmadieniais:

7d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

14d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

21d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

28d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

___________________________________________________________________________________

 Pamaldų tvarka 

  • Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos 10 val.
  • Atlaiduose, šventėse ir rekolekcijose Šv. Mišios aukojamos 10val. arba 10 val. ir 12 val.
  • Pirmadieniais Šv. Mišių nebūna

Nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 17 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 18 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Dėl Krikšto sakramento prašome kreiptis pas kunigą mėnesiu prieš !!!
Krikšto tėvai turi būti ne jaunesni kaip 16 metų, pavyzdingi katalikai, krikštyti Katalikų
Bažnyčioje, priėmę Atgailos, Šv. Komunijos, Sutvirtinimo sakramentą.
Krikšto tėvai, gyvenantys kartu turi būti priėmę Santuokos rsakramentą.
Sužadėtiniai dėl Santuokos Sakramento turi kreiptis į parapijos kleboną ne vėliau nei prieš 5 mėnesius!!!

Primenu, kad advente ir gavėnioje nekrikštijama ir netuokiama.

Kaimelio par. Klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas Klebonijos tel. 8-345-62212 , mob. Tel. 8-68784371 Aušros 4 Kiduliai Šakių raj.  LT – 71404