Pamaldų tvarka 2019 m.

PAMALDOS KAIMELIO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Gegužės mėn. sekmadieniais:

05d.Sekm. Motinos diena. Šv. Mišios – 10:00 val. ir 15:00 val.

12d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

19d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

26d.Sekm.  Vaikų pirmoji Šv. Komunija. Šv. Mišios – 12:00 val.

Pamaldų tvarka Birželio mėn. sekmadieniais:

02d.Sekm. Tėvo diena. Šv.Mišios – 10:00 val.

08d.Šešt. Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišios – 12:00 val.

09d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

16d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

23d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

30d.Sekm. Marijos apsilankymo atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

PAMALDOS SUDARGO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Gegužės mėn. sekmadieniais:

05d.Sekm. Motinos diena. Šv. Mišios – 12:00 val. 

12d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

19d.Sekm. Vaikų pirmoji Šv. Komunija. Šv. Mišios – 12:00 val.

26d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

Pamaldų tvarka Birželio mėn. sekmadieniais:

02d.Sekm. Tėvo diena. Šv.Mišios – 12:00 val.

09d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

16d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

23d.Sekm.  Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

30d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

 Pamaldų tvarka 

  • Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos 10 val.
  • Atlaiduose, šventėse ir rekolekcijose Šv. Mišios aukojamos 10val. arba 10 val. ir 12 val.
  • Pirmadieniais Šv. Mišių nebūna
  •  

Kaimelio par. Klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas Klebonijos tel. 8-345-62212 , mob. Tel. 8-68784371 Aušros 4 Kiduliai Šakių raj.  LT – 71404