Pamaldų tvarka 2019 m.

PAMALDOS KAIMELIO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Kovo mėn. sekmadieniais:

03d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val. 

06d.Treč. Pelenų diena.  Šv.Mišios – 17:00 val.

10d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

11d.Pirm.  Šv. Mišios už tėvynę – 10:00 val. 

17d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

24d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

31d.Sekm.  Šv. Mišios – 10:00 val.

Pamaldų tvarka Balandžio mėn. sekmadieniais:

07d.Sekm. Šv.Mišios – 09:30 val.

14d.Sekm.Verbos. Šv. Mišios – 10:00 val.

18d.Ketv. Didysis Ketvirtadienis. Šv. Mišios – 18:00 val.

19d.Penkt. Didysis Penktadienis. Šv. Mišios – 18:00 val.

20d.Šešt. Didysis Šeštadienis. Šv. Mišios – 18:00 val.

21d.Sekm. Šv.Velykos.  Šv. Mišios – 08:00 val.

22d.Sekm. II velykų diena.  Šv. Mišios – 10:00 val.

28d.Sekm. Atvelykis. Šv. Jurgio atlaidai. Šv. Mišios – 10:00 val.

PAMALDOS SUDARGO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Kovo mėn. sekmadieniais:

03d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val. 

06d.Treč. Pelenų diena.  Šv.Mišios – 16:00 val.

10d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

11d.Pirm.  Šv. Mišios už tėvynę – 12:00 val. 

17d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

24d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

31d.Sekm.  Šv. Mišios – 12:00 val.

Pamaldų tvarka Balandžio mėn. sekmadieniais:

07d.Sekm. Šv.Mišios – 11:30 val.

14d.Sekm. Verbos. Šv. Mišios – 12:30 val.

18d.Ketv. Didysis Ketvirtadienis. Šv. Mišios – 16:00 val.

19d.Penkt. Didysis Penktadienis. Šv. Mišios – 16:00 val.

20d.Šešt. Didysis Šeštadienis. Šv. Mišios – 16:00 val.

21d.Sekm. Šv.Velykos.  Šv. Mišios – 11:00 val.

22d.Sekm. II velykų diena.  Šv. Mišios – 12:00 val.

28d.Sekm. Atvelykis. Šv. Jurgio atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

 Pamaldų tvarka 

  • Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos 10 val.
  • Atlaiduose, šventėse ir rekolekcijose Šv. Mišios aukojamos 10val. arba 10 val. ir 12 val.
  • Pirmadieniais Šv. Mišių nebūna
  •  

Kaimelio par. Klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas Klebonijos tel. 8-345-62212 , mob. Tel. 8-68784371 Aušros 4 Kiduliai Šakių raj.  LT – 71404