Pirmoji Šv. Komunija

Informacija Atnaujinama..

 

Būtinai atmintinai žinoti:

1. Pagrindines maldas,tikėjimo pagrindus 4-9 psl.
2. Gerai mokėti atlikti išpažintį 35-36 psl.
3. Žinoti kas yra Šv. Mišios. Žinoti Šv. Mišių dvi pagrindines dalis ir aukos liturgijos tris svarbiausius momentus 32-33 psl.
4. Žinoti, kas yra sakramentai. Žinoti kokią malonę duoda kiekvienas priimtas sakramentas(ką žmogui suteikia) 30 psl.
5. Kokią malonę suteikia sutvirtinimo sakramentas. Kas jį teikia? 31 psl.
6. Žinoti Šv. Rožančiaus dalis ir paslaptis 40 psl.

Parašykite komentarą