Kontaktai

Kaimelio parapijos klebonas Zenonas STEPANAUSKAS

 • Klebonijos tel. 8 345 62212
 • mob. tel. 8 687 84371

Adresas:

Aušros g. 4

Kiduliai

LT-71404 Šakių raj.

 

2 komentarai apie “Kontaktai

 1. SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr……..
  2012 m kovo mėn.29 d. Kaimelis

  Dalyvauja: Tarybos nariai;Laima Bastytė,Audrius Žemaitis,Mykolas Juodaitis,Algis Stankaitis,Leonidas Mazuras,Laimutė Stankūnienė, Irena Viliūšienė,Vidmantas Juškevičius Z.Stepanauskas ir Juozas Gabraitis, kiti neatvyko dėl įvairių priežasčių.

  Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas klebonas Z.Stepanauskas ,sekretoriumi Juozas Gabraitis

  Darbotvarkė:
  1.Planuojami atlikti 2012m. statybų darbai.
  2.Dėl Rudaičio pasiūlymo ,dėl špitolės šarvojimo salės praplėtimo.
  3.Dėl bažnyčios vargonų remonto.
  4.Dėl bažnyčios stogo remonto,bei krypstančio bažnyčios kryžiaus remonto.
  5.Dėl pakeisto centralinio pečiaus.
  6.Dėl rinkliavos.
  7.Nupirkti 2 danielius .kad būtų nuganomas kalnas esantis šiaurineje klebonijos bei bažnyčios pusėje.

  Kalba: Pirmininkaujantis kunigas Z. Stepanauskas.

  1. Planuojami atlikti statybos darbai.

  -išvežti iš šventoriaus akmenis
  -užvežti juodžemio-išlyginti šventorių
  -pasodinti naujus medelius,
  -padaryti pagrindinį taką nuo vartų iki laiptų 70 kvadratinių metrų,
  -padaryti trejus naujus metalinius šventoriaus vartus.
  -sutvarkyti buvusių klebonų kapus ir pakeisti tris antkapius(du senonosiose kapinėse ir vieną šventoriuje.
  Taryba šiuo klausimu vieningai nutarė pritarti klebono pasiūlymams

  2.Dėl Rudaičio pasiūlymo dėl špitolės išplėtimo.

  Taryba nutarė padidinti špitolės šarvojimo salę vienu kambariu. Kito tarybos susirinkimo metu leisti argumentuotai pasisakyti posėdyje , parapijiečiui A.Rudaičiui,dėl jo siūlomo plano išplėsti špitolę rekonstruojant,leidimų rekonstruoti gavimo ,lėšų skyrimo ,rekonstrukcijos sąmatos ir t.t.

  3.Dėl bažnyčios vargonų remonto

  2012m.07.01 prašyti lėšų iš institucijų 100.000 litų vargonų remontui. Taryba pasiūlymui vienbalsiai pritarė.

  4.Dėl bažnyčios stogo remonto,bei krypstančio bažnyčios kryžiaus remonto.

  2012 m.03.16 7 žmonių komisija nustatė, kad keturiose vietose po remonto stogas leidžia lietaus vandenį .Sustatytas defektų aktas .Statybininkai privalo ištaisyti broką.
  Iš surinktų lėšų nutarta sutvarkyti svyrantį bažnyčios pagrindinį kryžių.

  5.Dėl pakeisto centralinio pečiaus.

  2012 m. sausio mėn. Buvo pakeistas centralinis pečius .Bendra darbų vertė 7000 litų.Taryba būtiniems atliktiems darbams pritarė.

  6.Dėl rinkliavos.

  Taryba vienbalsiai pritarė 1- ame svastytame klausime, numatytiems darbams įvykdyti organizuoti rinkliavą.Parapijiečiams pateikti darbų sąrašą, pagaminti lankstinukus ir už suteiktą paramą padėkoti, įteikiant padėką, kiekviena paramos davėjui

  7.Nupirkti 2 danielius ,kad būtų nuganomas kalnas esantis šiaurineje klebonijos bei bažnyčios pusėje.

  Taryba pritarė 2 danielių pirkimui.

  Pirmininkas ………………………Z.Stepanauskas
  Sekretorius……………………… J.Gabraitis

 2. Gal Jūs galėtumėt man padėti? Ar yra išlikę pas Jus bažnytinių knygų iš prieš antro pasaulinio karo laikų? Aš ieškau mano mamos gimimo metrikų. Jinai gimė Marta Emilija Košinaitytė (dvynukė su Ella Irmegard Košinaitytė) Rugpiūčio 6, 1922m. Kiduliuose.

  Aš būčiau Jums labai dėkinga už bet kokias žinias.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *