Parama bažnyčiai

Paramos rekvizitai:

Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo parapija

Parapijos kodas: 191295675

Parapijos bankas: SWED

Kaimelio parapijos banko sąskaita: LT497300010179458292

Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapija

Parapijos kodas: 291296810

Parapijos bankas: SWED

Kaimelio parapijos banko sąskaita: LT937300010179458276

 

Didžiai Gerbiami Tautiečiai, Parapijiečiai, Rėmėjai ir Geradariai,

Kreipiuosi į Jus dėl Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios istorinių vargonų restauravimo

 

2018 m. Lietuvos vargonų meno istorija minėjo solidų jubiliejų. Prieš 618 metų, 1400 m. balandžio 11 d., Marienburgo kryžiuočių pilies iždininko knygoje, kuri šiandien laikoma seniausiu rašytiniu šaltiniu Lietuvos vargonų istorijoje, įrašyta: Didysis (Vokiečių) ordino magistras Ulrichas von Jungingenas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto žmonai kunigaikštienei Onai išsiuntė dovanas – klavikordą portatyvą.

Sutapimas ar ne, simboliškai Kaimelio parapijos iniciatyvinė grupė 2018 m. balandžio 13 d. pirmą kartą susirinko Kaimelio parapijos namuose ir nutarė ieškoti finansinių galimybių restauruojant Kaimelio bažnyčios vargonus (u.k. P293K).

Bendruomenės labui darbuojasi klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas, kuris nuo 2010 m. ieško lėšų šiam bažnytiniam instrumentui atgaivinti. Jis 2010 – 2013 m. kasmet teikė paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl vargonų restauravimo finansavimo, tačiau lėšos nebuvo skirtos.

Kaimelio parapijos iniciatyvinė grupė, siekdama atgaivinti istorinius vargonus, kviečia prisidėti prie istoriškai vertingų Kaimelio bažnyčios vargonų gaivinimo darbų siūlant:

– savo iniciatyvą,

-darbą

– finansinį prisidėjimą.

Tikimasi, kad šią iniciatyvą parems iš čia kilę ir po visą Lietuvą ir pasaulį pasklidę buvę parapijiečiai ir kiti, šioje bažnyčioje priėmę Krikšto, Švn. Sakramento, Santuokos, Sutvirtinimo sakramentus katalikai, žmonės besilankantys Kaimelio bažnyčioje Šv. Mišiose, ir kiti, neabejingi istorinių, unikalių bažnyčios vargonų likimui.

     

Šie vargonai yra istoriškai vertingoje Kaimelio bažnyčioje, objektas įtrauktas į valstybės saugomų Nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą (P293K).

       Apie Kaimelio bažnyčios vargonus. Kaimelio parapijos bažnyčioje stovi vieninteliai Lietuvoje 1804 m. Kuršo meistro Theodoro Tiedemanno sukurti saloniniai vargonai. Jiems yra 215 metų. Šie unikalūs vėlyvojo baroko – rokoko stiliaus kameriniai vargonai yra labai svarbi Lietuvos vargonų meno istorijos dalis. Šis reto saloninio – kamerinio tipo instrumentas, labai blogos būklės, tačiau autentiškas išlikęs kūrinys kvalifikuotų restauratorių gali būti prikeltas naujam gyvenimui. Vargonai yra negrojantys jau 15 metų. Enciklopedijose rašoma, kad jie neremontuoti jau 100 metų. Vargonai: 1 manualo; 6 registrų; su žvaigždiniais varpeliais, griežykla, lygiagretinėmis dumplėmis. Būtina restauruoti oro skirstymo dėžę, mechaninę traktūrą ir jos klaviatūrą, registrų traktūrą, dumplių ir oro sistemą, griežyklą, taip pat rekonstruoti vargonų suolą, žvaigždinių varpelių įrenginį, akustinį būgną.

Aukščiausios kategorijos vargonų restauravimo technologas, ekspertas dr. Girėnas Povilionis parengė Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios Vargonų instrumento tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų Programą ir Vargonų objektinę ir lokalinę sąmatas 2018 10 29, pagal 2018 03 kainas. Bendra vargonų pirmo etapo restauravimo darbų kaina 45663.50  eurų. Pirmas etapas, tai vargonų vamzdyno restauravimas ir trūkstamų vamzdžių rekonstravimas, pagaminimas, jų suderinimas, kad jų garsai skambėtų darniai ir tiksliai . Antras etapas, vargonų fasado – prospekto (medinės dalies) sutvarkymas: senų dažų nuėmimas, po to medinės dalies padengimas nauju dažų sluoksniu ir auksavimo darbai. Kiek kainuos antro etapo  restauravimo darbai – dar nežinoma.

Kaimelio parapijos iniciatyvinė grupė (sudaryta iš penkių asmenų), turi sudariusi ne tik preliminarų privačių asmenų, bet ir kitų galimų rėmėjų sąrašą, į kuriuos kreipsimės prašydami finansinės paramos restauruojant Kaimelio bažnyčios vargonus. Iniciatyvinė grupė turi numačiusi – išsirinkusi meistrus, kurie restauruos Kaimelio bažnyčios vargonus. Tai Vilkaviškio vyskupijos, Sūduvos vargonų dirbtuvės meistrai: Algis Stepanauskas ir Gintautas Pilypaitis, gyvenantys Marijampolėje. mari.vargonai@takas.lt Jie turi visus sertifikatus dirbti su istoriniais  vargonais. Tai didelę patirtį turintys ir vieni iš profesionaliausių Lietuvos vargonų meistrų: jų rekonstruoti vargonai yra Marijampolės bazilikoje, restauruoti Kauno arkikatedroje bazilikoje, Trakų Švn. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, pastatyti nauji Marijampolės Šv. Vincento bažnyčioje, Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilkaviškio katedroje yra labai vertinami Lietuvos ir užsienio vargonų virtuozų.

Kas norėtų plačiau susipažinti su Kaimelio bažnyčios vargonais, kviečiu pasidomėti internetiniais parapijos svetainių adresais: baznycia.eu arba kaimelio baznycios vargonai .

Visiems Mieliems Tautiečiams, Parapijiečiams, Rėmėjams, Geradariams, kurie prisidėsite finansiškai prie Kaimelio bažnyčios vargonų restauravimo, iš anksto reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Kaimelio parapijos banko sąskaita: LT497300010179458292 Bankas (swedbank), paskirtyje būtinai nurodykite „Kaimelio vargonų restauracijai“.

        Mano adresas ir telefonas: Kunigas Zenonas Stepanauskas Vilties g. 4, Kaimelio kaimas, Kidulių seniūnija, Šakių rajono savivaldybė LT- 71404,  mob. tel. 8-687-84371 elektroninio pašto adresas: zenonas3@gmail.com

 

Restauravus Kaimelio bažnyčios vargonus surengsime vargoninės muzikos pristatymą – koncertą. Į koncertą bus pakviesti asmeniškai visi Geradariai, Rėmėjai, Tautiečiai ir Parapijiečiai.

„Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui“. (N.T. Katalikų Pasaulio Leidiniai, Vilnius 2009 m. psl. 2508)

 

 Dar kartą tariu Visiems Ačiū

 

Kun. Zenonas Stepanauskas                                            2019 01 11

 

Lietuvos Respublikos „Labdaros ir paramos” įstatymas suteikia galimybę paremti visas įregistruotas ne pelno organizacijas, nei kiek nesumažinant savo atlyginimo. Tarp šių organizacijų yra ir religinės bendruomenės, bendrijos bei centrai. Parama sudaro 2 % praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčių sumos. Tam reikia užpildyti specialią formą, kurią galima gauti mokesčių inspekcijoje, mūsų bažnyčioje pas kleboną arba internetu: http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf

Jei negalite atidaryti PDF formato failų, jums reikia savo kompiuteryje įdiegti Acrobat Reader programą. Ją nemokamai galite parsisiųsti iš Adobe interneto puslapio

Duomenys, kuriuos reikia įrašyti pildant formą:

10 laukelyje įrašykite parapijos kodą: 191295675

11 laukelyje – pavadinimą: Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo parapija

12 laukelyje – adresą: Aušros 4, Kaimelis, Kidulių pšt. 71404, Šakių r.

13 laukelyje – banko pavadinimą: SwedBank

14 laukelyje – banko kodą: 73000

15 laukelyje – atsiskaitomąją sąskaitą: LT497300010179458292

16 laukelyje – pervedamą pajamų mokesčio dydį:   1,2%

Būsime nuoširdžiai dėkingi už jūsų geranoriškumą ir prisidėjimą prie Kaimelio bažnyčios išlaikymo.

Parašykite komentarą