Vargonai

                       Didžiai Gerbiami Tautiečiai, Parapijiečiai, Rėmėjai ir Geradariai,

Kreipiuosi į Jus dėl Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios istorinių vargonų restauravimo

 

2018 m. Lietuvos vargonų meno istorija minėjo solidų jubiliejų. Prieš 618 metų, 1400 m. balandžio 11 d., Marienburgo kryžiuočių pilies iždininko knygoje, kuri šiandien laikoma seniausiu rašytiniu šaltiniu Lietuvos vargonų istorijoje, įrašyta: Didysis (Vokiečių) ordino magistras Ulrichas von Jungingenas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto žmonai kunigaikštienei Onai išsiuntė dovanas – klavikordą portatyvą.

Sutapimas ar ne, simboliškai Kaimelio parapijos iniciatyvinė grupė 2018 m. balandžio 13 d. pirmą kartą susirinko Kaimelio parapijos namuose ir nutarė ieškoti finansinių galimybių restauruojant Kaimelio bažnyčios vargonus (u.k. P293K).

Bendruomenės labui darbuojasi klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas, kuris nuo 2010 m. ieško lėšų šiam bažnytiniam instrumentui atgaivinti. Jis 2010 – 2013 m. kasmet teikė paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl vargonų restauravimo finansavimo, tačiau lėšos nebuvo skirtos.

Kaimelio parapijos iniciatyvinė grupė, siekdama atgaivinti istorinius vargonus, kviečia prisidėti prie istoriškai vertingų Kaimelio bažnyčios vargonų gaivinimo darbų siūlant:

– savo iniciatyvą,

-darbą

– finansinį prisidėjimą.

Tikimasi, kad šią iniciatyvą parems iš čia kilę ir po visą Lietuvą ir pasaulį pasklidę buvę parapijiečiai ir kiti, šioje bažnyčioje priėmę Krikšto, Švn. Sakramento, Santuokos, Sutvirtinimo sakramentus katalikai, žmonės besilankantys Kaimelio bažnyčioje Šv. Mišiose, ir kiti, neabejingi istorinių, unikalių bažnyčios vargonų likimui.

     

Šie vargonai yra istoriškai vertingoje Kaimelio bažnyčioje, objektas įtrauktas į valstybės saugomų Nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą (P293K).

       Apie Kaimelio bažnyčios vargonus. Kaimelio parapijos bažnyčioje stovi vieninteliai Lietuvoje 1804 m. Kuršo meistro Theodoro Tiedemanno sukurti saloniniai vargonai. Jiems yra 215 metų. Šie unikalūs vėlyvojo baroko – rokoko stiliaus kameriniai vargonai yra labai svarbi Lietuvos vargonų meno istorijos dalis. Šis reto saloninio – kamerinio tipo instrumentas, labai blogos būklės, tačiau autentiškas išlikęs kūrinys kvalifikuotų restauratorių gali būti prikeltas naujam gyvenimui. Vargonai yra negrojantys jau 15 metų. Enciklopedijose rašoma, kad jie neremontuoti jau 100 metų. Vargonai: 1 manualo; 6 registrų; su žvaigždiniais varpeliais, griežykla, lygiagretinėmis dumplėmis. Būtina restauruoti oro skirstymo dėžę, mechaninę traktūrą ir jos klaviatūrą, registrų traktūrą, dumplių ir oro sistemą, griežyklą, taip pat rekonstruoti vargonų suolą, žvaigždinių varpelių įrenginį, akustinį būgną.

Aukščiausios kategorijos vargonų restauravimo technologas, ekspertas dr. Girėnas Povilionis parengė Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios Vargonų instrumento tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų Programą ir Vargonų objektinę ir lokalinę sąmatas 2018 10 29, pagal 2018 03 kainas. Bendra vargonų pirmo etapo restauravimo darbų kaina 45663.50  eurų. Pirmas etapas, tai vargonų vamzdyno restauravimas ir trūkstamų vamzdžių rekonstravimas, pagaminimas, jų suderinimas, kad jų garsai skambėtų darniai ir tiksliai . Antras etapas, vargonų fasado – prospekto (medinės dalies) sutvarkymas: senų dažų nuėmimas, po to medinės dalies padengimas nauju dažų sluoksniu ir auksavimo darbai. Kiek kainuos antro etapo  restauravimo darbai – dar nežinoma.

Kaimelio parapijos iniciatyvinė grupė (sudaryta iš penkių asmenų), turi sudariusi ne tik preliminarų privačių asmenų, bet ir kitų galimų rėmėjų sąrašą, į kuriuos kreipsimės prašydami finansinės paramos restauruojant Kaimelio bažnyčios vargonus. Iniciatyvinė grupė turi numačiusi – išsirinkusi meistrus, kurie restauruos Kaimelio bažnyčios vargonus. Tai Vilkaviškio vyskupijos, Sūduvos vargonų dirbtuvės meistrai: Algis Stepanauskas ir Gintautas Pilypaitis, gyvenantys Marijampolėje. mari.vargonai@takas.lt Jie turi visus sertifikatus dirbti su istoriniais  vargonais. Tai didelę patirtį turintys ir vieni iš profesionaliausių Lietuvos vargonų meistrų: jų rekonstruoti vargonai yra Marijampolės bazilikoje, restauruoti Kauno arkikatedroje bazilikoje, Trakų Švn. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, pastatyti nauji Marijampolės Šv. Vincento bažnyčioje, Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilkaviškio katedroje yra labai vertinami Lietuvos ir užsienio vargonų virtuozų.

Kas norėtų plačiau susipažinti su Kaimelio bažnyčios vargonais, kviečiu pasidomėti internetiniais parapijos svetainių adresais: baznycia.eu arba kaimelio baznycios vargonai .

Visiems Mieliems Tautiečiams, Parapijiečiams, Rėmėjams, Geradariams, kurie prisidėsite finansiškai prie Kaimelio bažnyčios vargonų restauravimo, iš anksto reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Kaimelio parapijos banko sąskaita: LT 504010044300261779 Bankas (Luminor), paskirtyje būtinai nurodykite „Kaimelio vargonų restauracijai“.

        Mano adresas ir telefonas: Kunigas Zenonas Stepanauskas Vilties g. 4, Kaimelio kaimas, Kidulių seniūnija, Šakių rajono savivaldybė LT- 71404,  mob. tel. 8-687-84371 elektroninio pašto adresas: zenonas3@gmail.com

 

Restauravus Kaimelio bažnyčios vargonus surengsime vargoninės muzikos pristatymą – koncertą. Į koncertą bus pakviesti asmeniškai visi Geradariai, Rėmėjai, Tautiečiai ir Parapijiečiai.

„Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui“. (N.T. Katalikų Pasaulio Leidiniai, Vilnius 2009 m. psl. 2508)

 

 Dar kartą tariu Visiems Ačiū

     

 

 

Kun. Zenonas Stepanauskas                                            2019 01 11

 

 

 

Mūrinės senosios Kidulių bažnyčios dalies chore, kaip liudija 1763— 1804 m. dokumentai, stovėjo penkių balsų pozityvas. Kaimelio bažnyčios archyve esančio 1804 m. inventoriaus prieraše nurodyta, kad nauji 6 balsų vargonai įgyti 1805 m., t. y. tuomet už juos sumokėta. Šie vargonai buvo perkelti j 1839 m. pastatytą dabartinę bažnyčią. 1842-1845 m. dokumentuose teigiama, kad jiems reikia remonto. 1910 m. instrumentas pavadintas senu ir blogu, bet duomenų apie jo remontą nerasta. Kaimelio bažnyčios vargonai stovi chore, virš priebažnyčio. Jie nedideli, vieno manualo, be pedalų, šešių balsų. Vargonai 1804 m. sukurti žymaus XVIII a. pab. – XIX a. pr. Rygos vargonų meistro Teodoro Tidcmano (Theodor Tiedemann; apie 1743-1806). Tai patvirtina autentiškas įrašas netaisyklinga vokiečių kalba vargonų oro skirstymo dėžės viduje. Kaip ir daugelio XIX a. pradžios Užnemunės krašto bažnyčiose vargonus stačiusių meistrų, taip ir šio meistro kilmė siejasi su Rytprūsiais: T. Tidemanas buvo kilęs iš Tilžės (dab. Sovietskas). Sis nagingas vargondirbys greta bažnytinių instrumentų sukūrė nedidelių saloninių vargonų miestiečių namams bei mokykloms. Pagal savo dydį Kaimelio bažnyčios instrumentas taip pat ne išimtis. Tik vos didesnis kaip dviejų metrų vargonų prospektas artimesnis saloninių vargonų tipui. Nors instrumentas nedidelis, tačiau šešių balsų vamzdyno garsai gerai užpildo bažnyčios erdvę.

Greta šių balsų vargonuose dar buvo žvaigždinių varpelių įrenginys, iš kurio liko tik žvaigždė prospekto centre. Sudėtinga mechaninė instrumento traktūra sumaniai suprojektuota. Oro skirstymo dėžės su sklendėmis ir koja dumiamos dumplės puikiai amatininkų sumeistrautos. Toks kombinuotas lygiagrečių dumplių ir pleištinio oro semtuvo dūmimo mechanizmas XIX a. pradžios vargonuose buvo naujovė, kuri vėliau išpopuliarėjo nedideliuose kameriniuose instrumentuose. Išskirtinio dėmesio vertas tiek metalinis, tiek medinis vamzdynas, suformuotas aštrios barokinės dispozicijos principu. Itin reto aukščio registras neturi analogų nei Lietuvos, nei gretimų šalių vargonuose. Šis registras, dar vadinamas Jttla, tūla, Jullii, Julia, Jolla, J ola, Julia, dažniausiai būna 8 arba 4 pėdų, kartais – 2 pėdų aukščio ir dažniausiai naudotas Rytprūsių ir Lietuvos vargondirbių. Kaimelio vargonų dispozicija (remiantis vamzdyno tyrimais ir autentiškais įrašais ant vamzdžių): Manualas (C- c”‘): Principal 4′ / Quinta 3”/ Bordun 8’/ [Flaut] Minor 4′ / Octav 2′ / Jolla 1′ / Cymbelslern. Vargonų prospekto struktūra barokinė, tačiau medžio drožinių panaudota nedaug, o viršuje esančios vazelės klasicistinės. Vientarpsnė prospekto kompozicija – aukščiausias gaubtas centrinis bokštas, du dvibriauniai šoniniai bokšteliai ir du dvitarpsniai tarpiniai laukeliai -būdinga Hamburgo vargondirbystės mokyklai. Tokia pat architektūrine kompozicija Lietuvoje pasižymi tik nežinomo meistro padarytas Pašušvio vargonų prospektas. Kaimelio vargonų griežykla įmontuota priešingoje prospekto pusėje (nugaroje). Prie jos sėdint altorius galima matyti tik pro gaidų pulte ir prospekto priekyje išpjautas kelias angas. Dabartinė vargonų prospekto būklė neatspindi tikrosios šių vargonų vertės, nes po storu aliejinių dažų sluoksniu slepiasi polichromija, auksavimas ir galbūt net tapyti ornamentai. Šis unikalus kūrinys yra vienintelis dokumentais įrodytas ir išlikęs beveik autentiškas meistro T. Tidemano instrumentas Lietuvoje.

Kaimelio bažnyčios vargonai šiandien ya vieni seniausių ir vertingiausių istorinių instrumentų ne tik Šakių rajone, bet ir Vilkaviškio vyskupijoje bei Marijampolės apskrityje. Vargonus 1804 m. sukūrė tuomet Šiauliuose gyvenęs meistras Teodoras Tydemanas (Theodor Tiedemann).
Šie unikalūs vėlyvojo baroko-rokoko stiliaus kameriniai vargonai yra svarbi Lietuvos vargonų meno istorijos dalis. Nors dabartinė instrumento būklė yra bloga, tačiau beveik autentiškas išlikęs kūrinys kvalifikuotų restauratorių gali būti prikeltas naujam gyvenimui ir tapti svarbiu ne tik Šakių rajono, bet ir visos apskrities kultūros paveldo taukos dalimi.
Unikalų rokokinį Kaimelio bažnyčios vargonų prospektą (fasadą) dengia storas naujų dažų sluoksnis, po kuriuo slepiasi autentiškos polichorimijos spalvinė gama.
Instrumentas turi vieną manualinę klaviatūrą, 6 registrus ir žvaigdinių varpelių įrenginį (išliko tik žvaigždė, varpeliai – dingę). Kaimelio vargonai – reto salonino-kamerinio tipo instrumentas, kurių Lietuvoje išliko vos keletas.
Gerai ir kokybiškai sumeistrautas Kaimelio instrumentas byloja apie profesionalų vargonų meistrą Teodorą Tydemaną. Vargonų viduje išliko autentiškos lygiagretinės dumplės su pleištiniu oro semtuvu, minamu viena kojine pamina. Visa instrumento mechaninė traktūra, sklendinė oro skirstymo dėžė, vamzdynas taip pat išliko autentiški. Neautentiški yra plastikiniai manualinės klaviatūros klavišų antdėklai, origibale buvę kauliniai arba juodmedžio.
Kaimelio bažnyčios vargonų dispozicija atspindi tipišką nedidelį barokinį instrumentą, kuriuo būtų galima griežti kamerinės barokinės muzikos repertuarą.
INSTRUMENTO DISPOZICIJA
Manulas (C-c”’) gis’ ~ 440 Hz
Principal 4′
Flet Major 8′
Minor 4′
Quinta 3′
Octav 2′
Jolla l’
Žvaigždiniai varpeliai1 / Cymbelstern
1 Varpeliai neišliko. Apie jų buvimą liudija vargonų prospekto centre išlikusi žvaigždė ir įjungimo traukės anga griežykloje.

Plačiau apie vargonus

2 komentarai apie “Vargonai

Parašykite komentarą