Kalėdojimo Šv. Mišios sudargo parapijoje

2024 metų Sudargo parapijos Šv. Mišios už kaimų ir Sudargo miestelio gatvių gyventojus gyvus ir mirusius (Vietoj kalėdojimo- šeimų lankymo)

Lapkritis

26 Lapkričio – Sekmadienis 12 vai. Sudargo km., Laisvės a., Liepų, Nemuno, Kalno, Knygnešių, Žvejų, Lauko, Balnakalnio, Medžiotojų gatvės

Gruodis

3 Gruodžio – Sekmadienis 12 vai. Martyno Sederevičiaus, Kranto, Mokyklos, Sodų, Piliakalnių gatvės

 

Labai kviečiu parapijiečius Šv. Mišiose dalyvauti, pasimelsti už save ir už kitus, gyvus ir mirusius.

Nuoširdžiai visiems parapijiečiams dėkoju už aukas ir dovanėles!!!

 

Sudargo – Kaimelio parapijų klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas

Parašykite komentarą